Tarieven

Voor alle sessies geldt een tarief van € 65,-.
Via de (aanvullende) zorgverzekering kan vaak een financiële vergoeding gekregen worden.

Jolanda is lid van de beroepsvereniging Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH).

Daarnaast is Jolanda lid van de RBCZ. Zij is BCZ registertherapeut; Licentienummer 301374R

Algemene voorwaarden
Praktijk Een Nieuw Begin hanteert de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de ABvC. Deze kunt u vinden op de website van de ABvC: Algemene voorwaarden particulieren.

Ethische- en Beroepscode
Praktijk Een Nieuw Begin houdt zich aan de ethische en beroepscode zoals die worden gehanteerd door de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC). Hierin staan zaken als geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid.

Klacht- en Tuchtreglementen
Praktijk Een Nieuw Begin maakt gebruik van de klachtenregeling zoals die is geformuleerd door de beroepsvereniging ABvC: Klachtenreglement ABvC en de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG), de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire zorg. De cliëntfolder van de SCAG treft u hier aan: Cliëntfolder SCAG. Hiermee voldoet Praktijk Een Nieuw Begin aan de wettelijke vereisten uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Privacy verklaring wet AVG
Praktijk Een Nieuw Begin beschikt over een Verwerkingsregister en gaat met privacy gevoelige informatie om, in overeenstemming met de wet AVG. Meer informatie treft u aan in onze Privacy verklaring: Privacyverklaring.

Vergoedingen
Op de website zorgwijzer.nl treft u informatie aan omtrent mogelijke vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars: Vergoedingen zorgverzekeraars. Let op: Het is in alle gevallen aan te raden om zelf contact te zoeken met uw zorgverzekeraar (of de website van de zorgverzekeraar) omtrent de vergoeding.

Het KvK-nummer van Praktijk Een Nieuw Begin is: 51790084